Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia dyrektora

 • Zarządzenie nr ZS.0030.1.2022 z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie: Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach.
  PDF20221001-zarzadzenie-ZS-Zdzieszowice.pdf (438,21KB)
 • Zarządzenie nr ZS.0030.2.2022 z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 8-2012/13 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach z dnia 01.02.2013r. w sprawie Regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach.
  PDF20130102-zarzadzenie-ZS-Zdzieszowice.pdf (126,54KB)
 • Zarządzenie nr ZS.0030.3.2022 z dnia 09 lutego 2022r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach nr ZS.0030.39.2021 dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach na 2022 rok.
  PDF20300320-zarzadzenie-ZS-Zdzieszowice.pdf (630,24KB)
 • Zarządzenie nr ZS.0030.4.2022 z dnia 02 marca 2022r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach nr ZS.0030.39.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach na 2022 rok.
  PDF20300420-zarzadzenie-ZS-Zdzieszowice.pdf (720,79KB)
 • Zarządzenie nr ZS.0030.5.2022 z dnia 04 marca 2022r. w sprawie: powołania składu osobowego Okręgowej Komisji Wyborczej nr 6 do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach.
  PDF20300520-zarzadzenie-ZS-Zdzieszowice.pdf (196,82KB)
 • Zarządzenie nr ZS.0030.6.2022 z dnia 28 marca 2022r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej oraz ustalenia trybu i harmonogramu jej pracy w związku z naborem uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół w Zdzieszowicach, na rok szkolny 2022/2023.
  PDF2022030406-zarzadzenie-ZS-Zdzieszowice.pdf.pdf (174,25KB)
 • Zarządzenie nr ZS.0030.7.2022 z dnia 28 marca 2022r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach Nr ZS.0030.39.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach na 2022 rok.
  PDF2022030407-zarzadzenie-ZS-Zdzieszowice.pdf.pdf (664,37KB)
 • Zarządzenie nr ZS.0030.8.2022 z dnia 06 kwietnia 2022r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach Nr ZS.0030.39.2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach na 2022 rok.
  PDF20220406_08-zarzadzenie-ZS-Zdzieszowice.pdf (664,07KB)
 • Zarządzenie nr ZS.0030.8.2022 z dnia 06 kwietnia 2022r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach Nr ZS.0030.39.2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach na 2022 rok.
  PDFZS.0030.10.2022.pdf (334,68KB)
 • Zarządzenie nr ZS.0030.11.2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawia II w Zdzieszowicach nr ZS.0030.39.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach na 2022 rok..
  PDFZS.0030.11.2022.pdf (733,20KB)
 • Zarządzenie nr ZS.0030.12.2022 z dnia 01 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawia II w Zdzieszowicach nr ZS.0030.39.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół im. Jana Pawia II w Zdzieszowicach.
  PDFZS.0030.12.2022.pdf (727,07KB)
 • Zarządzenie nr ZS.0030.13.2022 z dnia 01 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach nr ZS.0030.39.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach na 2022 rok.
  PDFZS.0030.13.2022.pdf (729,48KB)
 • Zarządzenie nr ZS.0030.14.2022 z dnia 22 czerwca 2022r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach nr ZS.0030.1.2022 z dnia 10 stycznia 2022 w sprawie w sprawie Planu Rzeczowo-Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach.
  PDFZS.0030.14.2022.pdf (323,83KB)
 • 15
 • 16
 • Zarządzenie nr ZS.0030.17.2022 z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie: planu finansowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach na 2022 rok.
  PDFZS.0030.17.2022.pdf (621,75KB)
 • Zarządzenie nr ZS.0030.18.2022 z dnia 23 sierpnia 2022r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach nr ZS.0030.39.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach na 2022 rok.
  PDFZS.0030.18.2022.pdf (638,84KB)
 • Zarządzenie nr ZS.0030.19.2022 z dnia 29 sierpnia 2022r. w sprawie: ustalenia zasad podziału kosztów i wydatków budżetowych w 2022r.
  PDFZS.0030.19.2022.pdf (236,60KB)
 • Zarządzenie nr ZS.0030.20.2022 z dnia 6 września 2022r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach nr ZS.0030.39.2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach na 2022 rok.
  PDFZS.0030.20.2022.pdf (727,86KB)
 • Zarządzenie nr ZS.0030.21.2022 z dnia 20 września 2022r. w sprawie: Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach nr ZS.0030.39.2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie planu finansowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach na 2022 rok.
  PDFZS.0030.21.2022.pdf (699,57KB)